פיתוח מחשבונים באתרים ואפליקציות

צרו מחשבונים אינטראקטיביים ללא מאמץ ישירות בתוך האתר או האפליקציה שלכם הדפים של 

User Friendly Calculator Builder

אפשרויות עריכה ועיצוב פשוטות

השתמש ב-ממשק נוח כדי ליצור מחשבונים מתקדמים ישירות על עמודי האתר שלך באמצעות שדות המחשבון.

ביצוע חישובים מתמטיים מתקדמים

צור משוואות מתמטיות מותאמות אישית כדי לחשב את הנתונים שהוזנו ולהציג אותם בשידור חי בדף.

חישובי מתמטיקה מתקדמים

צור משוואות מתמטיות מותאמות אישית כדי לחשב את הנתונים שהוזנו ולהציג אותם בשידור חי בדף.

צור מחשבונים רבי עוצמה לכל שימוש

עצב בקלות מחשבונים מקצועיים לכל סוג של תעשייה. בין אם אתה צריך מחשבון הלוואות, מחשבון משכנתא או מחשבון עסקי, הפיתוח המתקדם, העוצמתי והאינטואיטיבי שלנו מקל על יצירת מחשבונים מורכבים בקלות.

calculators

מחשבון הלוואות

13
200
500000000

תצטרך לשלם

[type]*(([loan-price]-[down-payment])/([loan-term]*12]))
/ לחודש
Manage money bro
form fields 1

All the Calculator Form Fields You Need

Build any form layout you want with the calculator fields effortless. Unlimited Elements provides many form field types, empowering you to construct calculators according to your preferences.

Calculate your BMI

Check your body mass index.

75 KG
0 KG
200 KG
180 cm
0 cm
250 cm
[gender]*([weight]/(([height]/100)*([height]/100)))
Underweight
Good
Obese
form fields 1

All the Calculator Form Fields You Need

Build any form layout you want with the calculator fields effortless. Unlimited Elements provides many form field types, empowering you to construct calculators according to your preferences.

אפיון ראשוני ללא עלות

הזמין לעצמך שיחה ללא התחייבות כדי לשוחח על הפרויקט שלכם.

Create Any Formula You Need for Your Elementor Website

Our versatile calculator solution will help you create any type of formula on your website. From easy and simple calculators to advanced complex calculators with many types of fields and conditions.

calculator

Affiliate Commissions

100 Sales
1
1000
2 Years
1
5
[affiliate_product]*[affiliate_level]*[affiliate_sales]*[affiliate_year]
$
Affiliate Terms and Conditions applies
Analytics pana
conditions

Show Messages Based on Advanced Conditions

Easily create logical conditions that will show different messages based on the calculator input. This makes it easy to provide the most accurate and relevant information for your customers.

Calculate Your Website Cost

5
1
150
[project_type]*[pages]*[mobile]*[screen_type]*(2-[duration]/150)
$

*Terms and conditions applied

Analytics pana

Unlimited Form Design Possibilities

Style your calculator to match the design of your website, including icons, text, and background colors. With the widget customizability options, you can adjust every aspect of the look and feel of your calculator with ease.

form style

Daily Calorie Intake

160
80
220
65
30
200
(10*[height-calorie]+6.25[weight-calorie]-5*[age]+[gender-calorie])*[activity_level]
cherry pie slice bro

Percentage Calculator

%
([percentage_calc_perc]/100)*[percentage_calc_num]

Why Should You Use a Loan Calculator on Your Elementor Website?

Financial Empowerment

By adding our Loan Calculator to your Elementor website, you empower your visitors with a valuable tool that aids them in understanding their potential loan options and payments, fostering financial confidence.

User-Centric Experience

The Loan Calculator enhances the user experience by providing an interactive feature that allows visitors to explore different loan scenarios, terms, and amounts, creating a user-centric environment on your  website.

Informed Decision-Making:

Your Elementor website becomes a hub for informed decision-making as users can experiment with various loan parameters, enabling them to choose the loan that best suits their financial situation and goals.

Lead Generation

The calculator can serve as a lead generation tool, capturing user data in exchange for valuable loan insights, helping you expand your mailing list and potential customer base.

Niche Authority

Incorporating a Loan Calculator establishes your website as a go-to destination for financial information and assistance, strengthening your authority within your niche.

Engagement Boost

The interactive nature of the Loan Calculator element encourages visitors to spend more time on your  Elementor website, interacting with the tool and exploring different loan possibilities.